Podmínky služby

Podmínky služby SoftwareHosting.cz DEPOT


  • používání služby SoftwareHosting.cz DEPOT je do odvolání bezplatné.
  • data odeslaná v zásilce jsou uložena v rámci služby SoftwareHosting.cz DEPOT na dobu nejvýše 480 hodin.
  • maximální objem dat uložených v jedné zásilce nesmí přesáhnout 250 MB.
  • v rámci služby SoftwareHosting.cz DEPOT je zakázáno ukládat nelegální software, seznamy kreditních karet a ostatní data, jejichž povaha je v rozporu s platnými zákony České republiky či dalších zúčastněných států nebo autorským právem; provozovatel služby, společnost Sprinx Systems, a.s. si vyhrazuje právo takové soubory smazat a/nebo je jako důkazní materiál v případném soudním sporu. Společnost Sprinx Systems, a.s. nenese jakýmkoli způsobem odpovědnost za tato nahraná data, odpovědnost za tato data nese v plné míře odesílatel zásilky. Pro tyto účely evidujeme e-mail a IP adresu odesílatele.
  • provozovatel služby, společnost Sprinx Systems, a.s. nenese zodpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu dat do/ze služby SoftwareHosting.cz DEPOT či po dobu jejich umístění ve službě.
  • provozovatel služby, společnost Sprinx Systems, a.s. se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů služby jinak než pro zaslání informací o službách poskytovaných společností Sprinx Systems, a.s. nebo společností patřících do skupiny Sprinx. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.
  • tyto podmínky neplatí pro komerční (placenou) verzi služby profiDEPOT

V Praze, dne 1.5.2016
Sprinx Systems, a. s.